Compleet Zakelijk
Image default
Bedrijven en samenleving

MKB Afval: Wat is het en hoe beheer je dit succesvol?

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) speelt een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Ondernemers in het MKB genereren niet alleen inkomsten, maar produceren ook afval. Dit afval kan variëren van papier en karton tot chemische stoffen en elektronisch afval. Het succesvol beheren van MKB afval is essentieel, niet alleen voor het milieu, maar ook voor het imago en de efficiëntie van een bedrijf. In dit artikel bespreken we wat MKB afval is en hoe dit succesvol beheerd kan worden.

Wat is MKB afval?

MKB afval verwijst naar de verschillende soorten afval die geproduceerd worden door bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. Dit kan zowel huishoudelijk afval zijn als specifiek industrieel afval. Huishoudelijk afval omvat onder andere papier, karton, plastic, glas en voedselresten. Industrieel afval kan variëren van chemische stoffen en gevaarlijke materialen tot elektronisch afval en bouwafval. Elk bedrijf in het MKB heeft te maken met afvalstromen die specifiek zijn voor hun branche en activiteiten.

Het belang van succesvol afvalbeheer voor het MKB

Succesvol afvalbeheer is van groot belang voor bedrijven in het MKB om verschillende redenen. Ten eerste draagt goed afvalbeheer bij aan een duurzaam imago. Consumenten worden steeds bewuster van het milieu en geven de voorkeur aan bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid. Door afval op een verantwoorde manier te beheren, kan een bedrijf zijn imago verbeteren en klanten aantrekken die belang hechten aan duurzame praktijken.

Daarnaast kan succesvol afvalbeheer kostenbesparend zijn. Het correct scheiden en recyclen van afval kan leiden tot lagere kosten voor afvalverwerking. Bovendien kunnen sommige soorten afval worden verkocht als grondstof, waardoor bedrijven extra inkomsten kunnen genereren.

Hoe beheer je MKB afval succesvol?

Het succesvol beheren van MKB afval vereist een gestructureerde aanpak en betrokkenheid van alle medewerkers. Hier zijn enkele stappen die bedrijven kunnen nemen om hun afvalbeheer te verbeteren:

 • Inventariseer en analyseer afvalstromen:
  Begin met het in kaart brengen van alle afvalstromen binnen het bedrijf. Identificeer welke soorten afval worden geproduceerd en hoeveel ervan wordt gegenereerd. Analyseer vervolgens welke afvalstromen kunnen worden verminderd, hergebruikt of gerecycled. Deze inventarisatie vormt de basis voor een effectief afvalbeheerplan.

 • Implementeer een afvalbeheerplan:
  Op basis van de inventarisatie kunnen bedrijven een afvalbeheerplan opstellen. Dit plan moet duidelijke doelstellingen en procedures bevatten voor het scheiden, verminderen en recyclen van afval. Zorg ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van het plan en betrek hen bij het proces.

 • Zorg voor goede afval infrastructuur:
  Om afval succesvol te beheren, is het essentieel om de juiste infrastructuur te hebben. Plaats duidelijke en goed zichtbare afvalbakken voor verschillende afvalstromen, zoals plastic, papier en glas. Zorg ook voor voldoende capaciteit en regelmatige lediging van de afvalbakken. Om je capaciteit te vergroten kan je bijvoorbeeld investeren in een rolcontainer.

 • Train medewerkers:
  Goede afval praktijken beginnen bij de medewerkers. Zorg ervoor dat alle medewerkers worden getraind in het correct scheiden en verwerken van afval. Dit kan onder meer het organiseren van workshops, het verstrekken van informatiemateriaal en het benoemen van afval verantwoordelijken omvatten. Betrokkenheid en bewustwording zijn essentieel voor een succesvol afvalbeheer.