Compleet Zakelijk
Image default
Energie

Biobrandstof als motor van een groen milieu

Biobrandstof als motor van een groen milieu

Wat is een biobrandstof?

Biobrandstof is een soort brandstof die wordt gewonnen uit verschillende organische materialen. Zowel dierlijk materiaal als plantaardig materiaal kunnen hieronder geschaard worden. Deze brandstof is daarom totaal bio (biologisch) en daarmee goed voor het milieu. Omdat het wordt uit verschillende materialen, heet het een synthetische brandstof. De term biobrandstof is een verzamelnaam voor alle brandstoffen die niet of veel minder schadelijk zijn voor het milieu dan fossiele brandstoffen.

Eerste generatie biobrandstof

Biobrandstoffen kennen verschillende generaties. Eerste generatie biobrandstof heeft een andere invloed op het milieu dan tweede generatie biobrandstof. Als we kijken naar de eerste generatie, zien we dat dit vooral wordt gewonnen uit gewassen die speciaal voor dit doeleinde worden verbouwd. Dit betekent dat alle gewassen die op een bepaalde afmeting grond staan, puur gebruikt worden voor het produceren van biobrandstof. Deze medaille heeft een keerzijde. Want deze grond kon ook gebruikt worden om voedsel te telen dat gegeten kan worden. Op die productie wordt dus ingeleverd als men kiest voor het speciaal voor biobrandstof verbouwen van gewassen. Daarbij komt dat dit kan gebeuren op plekken waar eerst nog regenwouden stonden. En dat is natuurlijk zonde.

Tweede generatie biobrandstof

Om alle bovenstaande redenen is men tegenwoordig meer te spreken over tweede generatie biobrandstoffen. Deze worden namelijk gewonnen uit afval. Oftewel: producten die reeds al een eerder doel hebben gediend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan frituurvet of aan afvalresten van veevoer. Deze gewassen werden geproduceerd met het doel dat mensen of dieren er eerst van konden eten, waarna de resten gebruikt worden voor een bio brandstof. Deze methode van biobrandstof winnen is dus veel vriendelijker voor het milieu.

Biodiesel en biogas

Zoals eerder genoemd is de term biobrandstof een verzamelnaam voor biologische brandstoffen. Biodiesel en biogas zijn hier voorbeelden van. Voorbeelden van biodiesels zijn bijvoorbeeld FAME en HVO. Eerstgenoemde is hierbij de meest geliefde als het gaat om huidig gebruik voor auto’s. Dit kan namelijk goedkoper geproduceerd worden. Echter heeft dit als nadeel dat FAME water aantrekt. Zeker in de motor kan dat leiden tot alggroei. HVO heeft dit niet, maar is daarom ook een stukje prijziger. Er is ook nog biogas: dit is een brandstof die ontstaat met het methaan dat vrijkomt bij bacteriën die afbreken in stoffen in mest en afval. Echter is biogas weer een eerst generatie biobrandstof.

Een schoner milieu tegemoet

Een ding is zeker: met de komst van biobrandstof zijn we al een stuk dichter bij een schoner milieu dan met het gebruik van fossiele brandstoffen. Deze raken een keer op en zonder brandstof komen we nergens. Over het algemeen geldt ook op dit gebied: alles wat beter is voor het milieu, is een stukje prijziger dan al het andere. Maar met een oog op de toekomst is dat een wijze investering om te doen.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/biobrandstof/