Compleet Zakelijk
Image default
Informatiediensten

Wat doen toezichthouders?

Een toezichthouder is bevoegd om zaken te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en daarvan monsters te nemen. Hij/zij is bevoegd daartoe verpakkingen te openen. De toezichthouder neemt op verzoek van de belanghebbende als het mogelijk is een tweede monster, tenzij bij (of krachtens) wettelijk voorschrift anders is bepaald. 

Toezichthouder BRP en BOA

Als Toezichthouder Basisregistratie Personen (BRP) ga je op detacheringsbasis of projectbasis aan de slag bij diverse gemeenten. Je gaat op bezoek bij huizen om de feitelijke woonsituatie te toetsen. Tijdens de huisbezoeken voer je gesprekken en doe je interviews met degene waar je informatie uit kan halen. Daarnaast verzorg je de rapportages van alle huisbezoeken die je hebt uitgevoerd en voer je eventueel aanvullend administratief onderzoek uit. BOA’s staan onder toezicht van een direct toezichthouder en een normale toezichthouder. De toezichthouders kijken of BOA’s op de juiste manier met hun opsporingsbevoegdheden omgaan. Doet een BOA dit niet, dan kan er een klacht tegen een BOA worden ingediend. 

Welke toezichthouders zijn er?

Er zijn bijna 80 verschillende toezichthouders. Voor elke sector, markt en branche is er wel een toezichthouder om te kijken of alles verloopt zoals het behoord te lopen. Ze hebben vrijwel dezelfde taken, alleen de uitvoering ervan kan ander zijn, want ieder markt, branche, rechten is anders. Ze hebben dan ook ander onderzoeksvragen en vraagstellingen als ze iemand gaan interviewen. Voorbeelden van paar verschillende toezichthouders zijn onder andere voor Provincies, Raad van Toezicht Orde in het Arrondissement, Raad voor de rechtspraak, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.

 

Welke eigenschappen en competenties ontwikkel je als toezichthouder?

Je moet stevig in je schoenen kunnen staan: er zijn veel wetten waar mensen zich aan moeten houden. Jij bent iemand die ervoor zorgt dat mensen zich echt daaraan houden. Omdat je met veel mensen in contact staat, is het mogelijk dat de een persoon beter meewerkt dan de ander. Je laat je niet uit het veld slaan als iemand moeilijk doet of niet wilt meewerken.

Overtuigingskracht: je bent heel goed in het overtuigen van mensen. Kom je iemand tegen die niet met je wilt meewerken? Dan weet je precies wat je moet zeggen en/of doen, zodat jullie er samen uitkomen.

Oog voor detail: tijdens inspecties is het van belang dat je alles goed bekijkt en ziet wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden. Je opent alle deuren en controleert alles heel goed na. Zo weet je precies wat er aan de hand is en voer je je werk nauwkeurig uit

Zelfstandig: als toezichthouder ga je vaak alleen aan het werk en krijg je de vrijheid om je werk zelfstandig uit te voeren. Er wordt van je verwacht dat je dit goed doet.