Compleet Zakelijk
Image default
Management

De beste manier om verzuim te managen

Verzuim is een probleem waar veel organisaties mee te maken krijgen. Het kan leiden tot lagere productiviteit, hogere kosten en zelfs tot een negatieve impact op de bedrijfscultuur. Het managen van verzuim is daarom van groot belang voor elk bedrijf. In dit artikel bespreken we de beste manier om verzuim te managen.

Wat is verzuim?

Verzuim is de afwezigheid van een werknemer tijdens normale werktijden. Dit kan om verschillende redenen gebeuren, zoals ziekte, een ongeval, privé-omstandigheden of een andere reden. Verzuim kan variëren van een paar uur afwezigheid tot langdurig ziekteverlof. Verzuim kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen voor bedrijven, vooral als het gaat om langdurige afwezigheid.

De impact van verzuim op bedrijven

Verzuim kan grote gevolgen hebben voor bedrijven. Het kan leiden tot verminderde productiviteit, verhoogde werkdruk voor andere werknemers, hogere kosten en een negatieve impact op de bedrijfscultuur. Het kan ook leiden tot problemen met klanten, omdat projecten niet op tijd worden afgerond. Bovendien kan verzuim leiden tot een hogere werkdruk voor het management, omdat zij moeten zorgen voor vervanging en de organisatie van werkzaamheden.

De beste manier om verzuim te managen

Het managen van verzuim is geen gemakkelijke taak, maar er zijn verschillende strategieën die bedrijven kunnen gebruiken om het probleem aan te pakken. Hieronder bespreken we de beste manier om verzuim te managen.

 • Een duidelijk verzuimbeleid:
  Het hebben van een duidelijk verzuimbeleid is essentieel voor het managen van verzuim. Het beleid moet beschrijven hoe werknemers moeten omgaan met verzuim en wat de consequenties zijn van afwezigheid. Het moet ook uitleggen hoe werknemers zich moeten melden bij afwezigheid en welke informatie ze moeten verstrekken. Het hebben van een duidelijk verzuimbeleid helpt werknemers om te begrijpen wat er van hen wordt verwacht en wat de gevolgen zijn van verzuim. Je kan hiervoor verzuimsoftware gebruiken waar deze info helder besproken wordt of waar verzuim in kan worden aangegeven.

 • Een open en veilige werkomgeving:
  Een open en veilige werkomgeving kan helpen bij het verminderen van verzuim. Werknemers moeten zich gesteund voelen en in staat zijn om problemen te bespreken met hun collega’s en leidinggevenden. Werknemers moeten ook weten dat ze niet gestraft worden voor het melden van ziekte of persoonlijke problemen. Een open en veilige werkomgeving kan helpen bij het verminderen van de stress die kan leiden tot verzuim.

 • Gezondheidsbevordering:
  Gezondheidsbevordering kan helpen bij het verminderen van verzuim. Bedrijven kunnen investeren in programma’s voor gezondheidsbevordering, zoals gezonde voeding, lichaamsbeweging en stressmanagement. Deze programma’s kunnen helpen bij het verminderen van de stress en het verbeteren van de algemene gezondheid van werknemers.

 • Preventie:
  Het voorkomen van verzuim is altijd beter dan genezen. Bedrijven kunnen investeren in preventieve maatregelen, zoals ergonomische werkplekken, gezonde voeding, lichaamsbeweging en stressmanagement. Deze maatregelen kunnen helpen bij het voorkomen van ziekte en letsel en kunnen leiden tot een gezondere werkomgeving.

 • Terugkeer naar werk:
  Een goede terugkeer naar werk kan helpen bij het verminderen van langdurig verzuim. Bedrijven kunnen investeren in programma’s voor re-integratie, waarbij werknemers worden geholpen bij het terugkeren naar het werk na een periode van ziekte of letsel.