Compleet Zakelijk
Image default
Zakelijke dienstverlening

Kan een familielid optreden als getuige?

Zoals vele mensen weten, is de plicht van een notaris in de samenleving is om het publiek te dienen als een onpartijdige getuige bij dankzegging, beëdiging en bevestiging en bij andere door de wet toegestane handelingen. Als de notaris zijn notariële zegel en handtekening op het document zet, gaat de ontvanger van het document er automatisch van uit dat de notaris zijn taak correct heeft vervuld. Dit betekent dat de notaris zijn onpartijdigheid heeft bewaard, de taken van een notaris heeft vervuld volgens de wetten van het land en uiterst integer heeft gehandeld. Voor veel mensen kan er nog weleens de vraag zijn of een familielid mag optreden als getuige. In deze blog lees je er meer over. Voor verdere vragen kunt u terecht bij de notariële experts van Novia.

Notarissen begrijpen dat het hen verboden is een document te certificeren als zij een economisch of financieel belang hebben bij de transactie. Als een document de handtekening van een getuige vereist (bijvoorbeeld voor een testament), moet de getuige daarom aan dezelfde beperkingen worden onderworpen als een notaris. 

Doel van een getuige 

In het algemeen kan een document vereisen dat een getuige de handtekening van de partijen waarneemt. De getuige moet dan het document ondertekenen om aan te tonen dat hij beide partijen het heeft zien ondertekenen. Getuigen zorgen ervoor dat beide partijen het document hebben ondertekend en dat er geen sprake is van vervalsing. Als er een geschil is over de partijen of het contract, kan het nuttig zijn om iemand dit te laten bevestigen. 

Vereisten voor getuigen 

Over het algemeen bepaalt de staatswet wanneer getuigen vereist zijn voor een document. Vereisten kunnen variëren afhankelijk van het document dat wordt ondertekend en kunnen de volgende informatie bevatten: 

  • Getuigen mogen minstens 18 jaar oud zijn. 

  • Naaste familieleden mogen geen getuigen zijn. 

  • Er kan meer dan één getuige nodig zijn. 

De getuige moet gezond zijn en mag niet worden genoemd of profiteren van de transactie. De getuige hoeft echter niet te begrijpen of te weten wat er in het document staat om een ​​competente getuige te zijn. 

Wie kan getuige zijn?

Buren of collega’s zijn goede getuigen en vreemden zijn ook voldoende. De getuige mag geen belang of gevestigd belang hebben bij de transactie. Met andere woorden, getuigen mogen geen huidige of toekomstige winst of financieel gewin uit de transactie kunnen halen. Hoewel het notarisrecht deze kwestie misschien niet rechtstreeks behandelt, moet de notaris zijn best doen om ervoor te zorgen dat de transactie correct en eerlijk wordt uitgevoerd, zodat er geen ruimte is voor toekomstige aansprakelijkheid of juridische geschillen. 

Wie kan geen getuige zijn?

Tenzij uitdrukkelijk tijdelijk bepaald in de notariële wetten van uw staat, mogen naaste familieleden geen getuigen zijn van een wettelijk document, zelfs als ze niet in het document worden genoemd. Uw echtgenoot, echtgenote of naaste familie heeft waarschijnlijk op zijn minst enig direct of indirect belang bij elk document dat u ondertekent. Daarom is het belangrijk om een ​​onpartijdige getuige te vinden. De notarissen dienen de namen van de getuigen in het dagboek te noteren en de getuigen te vragen hun dagboeken of notariële-akten samen met de hoofdondertekenaar te ondertekenen. Alles moet in het werk worden gesteld om de integriteit van het evenement te behouden. Dit is het type diligence dat de notaris – en de hoofdondertekenaar – beschermt als de transactie ooit in twijfel wordt getrokken of voor de rechtbank wordt onderzocht.