Compleet Zakelijk
Image default
Zakelijke dienstverlening

Negen voorbeelden waarmee een advocaat iemand kan helpen

Een advocaat is een jurist, oftewel een rechtsgeleerde. Een advocaat wordt ook wel een raadsman of raadsvrouw genoemd. Bij een probleem waar de rechten van een persoon in het gedrang komen, kan een advocaat ingeschakeld worden. Wat doet een advocaat dan precies voor iemand? Een advocaat geeft advies over bepaalde beslissingen. Ook helpt een advocaat iemand bij onderhandelingen of juist om te verzoenen. In rechtszaken is de advocaat de belangenbehartiger van een partij of meerdere partijen met hetzelfde belang. Van een advocaat mag verwacht worden dat hij zich betrokken voelt bij de zaak. Een advocaat moet bereid zijn het initiatief te nemen. Tijdens een zaak dient een advocaat ten allen tijde de zaak met de betreffende persoon door te spreken en aan te geven wat hij gaat doen. 

Beschermd beroep

Een advocaat staat ingeschreven in het tableau van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). Alleen de personen die hier ingeschreven staan, mogen de titel ‘advocaat’ voeren. Het is een beschermde titel. Een advocaat werkt op een advocatenkantoor of is zelfstandig. Een advocaat werkt met beroepsgeheim. Dit betekent dat hij zijn verkregen informatie niet met externen mag delen. Een voorbeeld van een advocatenkantoor is. Aspremont advocaten Culemborg

Waarmee kan een advocaat dan iemand helpen? 

Hier volgen negen voorbeelden wanneer een advocaat ingeschakeld kan worden:

  1. Bij arbeidsrecht: wanneer er bijv. een conflict is tussen werknemer en werkgever;

  2. Bij bestuursrecht: bijv. bij een conflict tussen de overheid en burger;

  3. Bij bouwrecht: wanneer er bijv. een conflict is tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer

  4. Bij contractenrecht: voor bijv. het op de juiste manier vastleggen van contracten;

  5. Bij erfrecht: bijv. voor het juist uitvoeren van het nalatenschap van de overledene dan wel via het testament anderzijds via de wet;

  6. Bij familierecht: voor bijv. het opstellen van huwelijkse voorwaarden of het regelen van een gezamenlijke echtscheiding;

  7. Bij huurrecht: wanneer er bijv. een conflict is tussen de huurder en verhuurder;

  8. Bij ondernemingsrecht: van belang voor veel juridische aspecten van een onderneming;

  9. Bij vastgoedrecht: voor bijv. kwesties rondom onroerende zaken, maar ook onbebouwde gronden.

Bij bovenstaande voorbeelden zijn een aantal voorbeelden genoemd wanneer een advocaat ingeschakeld kan worden. Er zijn nog tal van voorbeelden te noemen waarbij een advocaat ook ingeschakeld kan worden. Er zijn diverse professionele advocaten en advocatenkantoren te vinden zoals Aspremont advocaten in Culemborg.