Compleet Zakelijk
Image default
Zakelijke dienstverlening

Nieuw pensioenstelsel ook voor ondernemers (ZZP’ers) interessant

De lijfrentemogelijkheden nemen toe. Hierdoor wordt een bestaande mogelijkheid (lijfrente) verbeterd en op het niveau gebracht van het werknemerspensioen. Het werknemerspensioen is het pensioen dat werknemers via hun werkgever aangeboden kunnen krijgen.    

Niet meer pensioenopties, maar de bestaande verbeteren 

Naast de uitbreiding van de lijfrentemogelijkheden komt er een extra mogelijkheid bij: een experiment pensioenregeling zelfstandigen. De toegevoegde waarde daarvan ontgaat mij. Er is al een mogelijkheid om het werknemerspensioen na ontslag voort te zetten. De premie-inleg weerhoudt ondernemers echter van het vrijwillig voortzetten van de pensioenregeling. De premie-inleg is namelijk veel hoger dan dat zij gewend waren omdat het werkgeversdeel erbij komt. Zij kunnen er, zover nu bekend, ook in het nieuwe experiment pensioenregeling zelfstandigen niet voor kiezen de opbouw voor slechts 30% of 50% gedurende de opstartjaren van het bedrijf voort te zetten. Voor meer info, lees je hier meer. Dat is jammer want juist in die jaren willen ondernemers zoveel mogelijk buffers beschikbaar houden. Daarnaast wordt de regeling door de oud werkgever en vakbonden vormgegeven. Kortom, weinig vrijheid en weinig flexibiliteit wat niet bij ondernemers past. Het kan natuurlijk zijn dat het experiment pensioenregeling zelfstandigen de komende maanden, jaren wordt verbeterd zodat ondernemers er mogelijk wel wat aan hebben. 

Eerst een buffer achter de hand

Ondernemers willen eerst (extra) geld reserveren om tegenvallers op te kunnen vangen. Daarna gaan zij pas een gedeelte van het geld wegzetten voor de oude dag. Hoeveel? Daarbij kan een persoonlijk pensioenplan als hulpmiddel dienen. Dit plan houdt rekening met alle wensen en mogelijkheden en stemt ze op elkaar af. 

Waarin de ondernemer investeert is persoonlijk

Na het opstellen van een pensioenplan weet de ondernemer waarin hij of zij kan investeren voor de lange termijn (pensioen). Bijvoorbeeld door extra geld opzij te zetten op een spaarrekening, beleggingsrekening, aflossen hypotheek, lijfrente enz. Alle vormen kennen voor- en nadelen. Het gaat erom de beste (combinatie) te kiezen. Wat het beste aansluit is persoonlijk en kan voor iedereen anders zijn. 

Lijfrente wordt verbeterd 

Het optimaliseren van bestaande mogelijkheden is wel interessant. Gelukkig gaat dat gebeuren. De hoogte van de in te leggen premie neemt toe tot het niveau van een werknemerspensioen. Hierdoor kan, indien nodig, een lijfrente voor een volledig pensioen zorgen en is het voor de ondernemer niet meer noodzakelijk (afhankelijk van zijn wensen) ook nog andere opties te gebruiken. 

Onafhankelijk pensioenadvies

Als onafhankelijk pensioenadviseur zal mijn advies objectief zijn en zelden tot nieuwe producten leiden. Meestal is het aanpassen van bestaande producten doeltreffender. De uitkomst maakt mij niet uit, het gaat om de beste pensioenoplossing voor ondernemers en als daar een nieuw product voor nodig is verwijs ik u voor dat laatste puzzelstukje door. Daar ligt niet de waarde van het pensioenadvies, die ligt bij het pensioenplan mede door u tot stand gekomen. Wanneer gaan we ermee aan de slag?