Compleet Zakelijk
Image default
Zakelijke dienstverlening

Uitkering vanuit dienstverband kan als lijfrente worden gezien

Een overbruggingslijfrente voor ex-beroepsvoetballers, die is opgenomen in de CAO betaald voetbal, kan gelden als een lijfrente en daarover hoeft door een in het buitenland wonende ex-prof geen Nederlandse loonbelasting te worden betaald. Dat oordeelde het gerechtshof.

Afspraak

Voor het CFK is het soms lastig om te bepalen of transitievergoedingen die worden betaald aan deelnemers aan het transitieplan onderworpen zijn aan loonheffing, premie volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet. Dit is met name het geval als de deelnemers naar het buitenland gaan, verhuizen van het ene naar het andere land of vanuit het buitenland naar Nederland verhuizen. In 2015 is overeenstemming bereikt met de Belastingdienst, die doorgaans alleen hoeft te bepalen of er een loonheffingsplicht bestaat. Met name (inclusief) Australië is vastgesteld dat er geen bronbelastingverplichting bestaat. Maar dat is in 2017 veranderd nadat het Hooggerechtshof uitspraak heeft gedaan over ontslagvergoedingen die de VS hebben ontvangen. De Belastingdienst besloot toch loonheffing te heffen. 

Het eerdere akkoord ging uit van het uitgangspunt dat het woonland CFC-voordelen kan opleggen als het belastingverdrag met het woonland van de deelnemer een ruime definitie van lijfrenten bevat. Als gevolg van het arrest van 2017 is HMRC echter van mening dat het bij CFC-uitkeringen niet langer nodig is om te kijken naar de definitie van lijfrentes in belastingverdragen om te bepalen welk land belasting mag heffen, maar voor sportartikelen of niet -zelfstandige werkbenodigdheden. “Dit betekent dat niet het woonland van de deelnemer belastingplichtig is, maar Nederland.”

Wel of geen lijfrente?

De vraag is of het lijfrentebeding of het sportersbeding van toepassing is op CFC-uitkeringen die worden betaald aan niet-Nederlandse ingezetenen die woonachtig zijn in een land dat een belastingverdrag met Nederland heeft en een brede definitie van lijfrente kent. In de proceszaak ging het om een ​​voormalig profvoetballer die in Australië woonde en deze overgangsuitkering ontving, maar waarbij geen loonheffing werd ingehouden. Is dat een lijfrente? HMRC denkt van niet, omdat de vergoeding voor uitkeringen werk omvat in plaats van betaalde verzekeringspremies. Maar CFK stelt dat er bij ontslag geen rechten worden toegekend. Zonder betaalde premies is er geen transitievergoeding. De rechtbank oordeelde dat het recht op een uitkering in het kader van een arbeidsverhouding nog steeds het bestaan ​​van een lijfrente kan inhouden. De situatie is alleen anders wanneer de kosten van de reguliere uitkeringen volledig door de werkgever worden gedragen.