Compleet Zakelijk
Image default
Zakelijke dienstverlening

Wat is nu eigenlijk een crisiscommunicatie?

Wanneer u tijdens een communicatie onder een grote druk komt te staan, spreken we van een crisiscommunicatie. Dat kan plaatsvinden wanneer in uw bedrijf er zich op een bepaald moment een onverwachte situatie voordoet. Wanneer er in uw bedrijf een dreiging is dat u schade zult lijden, kan dit een crisissituatie veroorzaken. Er kunnen opdrachten en leveringen zijn afgesproken die u niet kunt nakomen. Momenteel worden de leveringen van goederen om de producten te maken vaak niet nagekomen. De bedrijven geven de schuld aan de crisis (oorlog) in het Oostblok. Bij een dergelijk probleem is het belangrijk dat er snel en effectief wordt gecommuniceerd. U moet als bedrijf altijd proberen om reputatieschade tot een minimum te beperken en bij zo’n situatie handelen onder een enorme tijdsdruk. Omdat er snel moet worden gehandeld, zal de voorbereiding niet goed verlopen. Wanneer u te laat overlegt, kunt u achter de feiten aanlopen en dat moet u natuurlijk voorkomen. Een crisiscommunicatie moet altijd voldoen aan een snelle, feitelijke duidelijke informatie om problemen te voorkomen.

Public affairs

Public affairs is een strategisch middel die organisaties gebruiken. Organisaties spelen in op de ontwikkelingen, kansen en bedreigingen die uit de politieke en maatschappelijke veranderingen voortkomen. Ook de politieke besluitvormingen en meningsvorming hebben een grote invloed. Door gebruik te maken van de Public affairs vergroot u uw netwerk, uw reputatie en uw invloed zal automatisch toenemen.

Public Matters

Public Matters is het public affairs & lobbyadviesbureau dat is gespecialiseerd in beleidsbeïnvloeding en strategische communicatie. Het bureau adviseert organisaties hoe ze de positie, die ze wensen te bereiken ook daadwerkelijk kunnen bereiken. Dat wordt gedaan in de bestuurlijke of publieke arena, maar ook in de politiek. Het wordt gedaan op basis van de meest effectieve strategieën. De adviseurs van Public Matters beschikken over de juiste expertise binnen meerdere sectoren. Daarbij kunt u denken aan de maatschappij, politiek en het bedrijfsleven. Hieronder vallen de zorg, technologie, financiën, infra& mobiliteit, vastgoed, klimaat & energie, food & retail. De kernwaarden bij Public Matters zijn resultaatgerichtheid, deskundigheid en vooral ook de creativiteit.

https://publicmatters.nl/