Compleet Zakelijk
Image default
Industriële goederen en diensten

Valbeveiliging, een essentieel onderdeel van het Arboplan

Werken op grote hoogte brengt natuurlijk risico’s met zich mee. Risico’s die je zoveel mogelijk moet beperken voor je medewerkers en jezelf. Natuurlijk staan er in de Arbowetgeving bepaalde normen, eisen en voorwaarden in verband met beperking van valrisico’s.

Wat zegt de Arbowet over persoonlijke preventie?

 De Arbowetgeving geeft regels die werkgever dwingend moet opvolgen om de veiligheid en gezondheid van de werknemers tijdens het werk te garanderen. Om mogelijke risico’s in kaart te brengen is iedere werkgever verplicht een inventarisatie te (laten) maken waaruit die risico’s naar voren komen. Aan de hand daarvan neemt de werkgever de nodige voorzorgsmaatregelen om ongevallen te voorkomen. De risico’s per bedrijfstak verschillen natuurlijk enorm en ook daarbinnen zijn er grote verschillen tussen de functies. Een van de voornaamste risico’s is het valrisico. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het valrisico in de bouw, scheepsbouw, alles dus waarbij op hoogte gewerkt wordt.

Voorkoming en beperking van het valrisico

Om dit risico te beperken zijn tal van maatregelen denkbaar. Bij de Valbeveiligingsshop vind je alle mogelijke producten. Denk daarbij aan harnassen, dakhekwerken en andere materialen. Het allerbelangrijkste blijft hoe dan ook het collectieve bewustzijn van alle werklieden die op hoogte aan de slag zijn. Het gaat erom elkaar alert te houden en de juiste aanwijzingen te geven. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat de gebruiker de meest onzekere factor is en blijft bij het werken op hoogte.

Regelgeving en afspraken

Het is belangrijk alle medewerkers bewust te maken te houden van de risico’s. Deze verantwoordelijkheid ligt primair bij de RI&E medewerker. In gecompliceerde situaties, die potentieel een bovenmatig gevaar kunnen opleveren, kan een extern bedrijf worden ingeschakeld. Zij kunnen adviseren bij het maken van de risico-inventarisatie. Zeker als het gaat om specifieke risico’s, waaronder zeker ook het werk op hoogte valt, is het aan te raden een specialist in te schakelen om de werkomgeving veilig te houden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Na de inventarisatie wordt duidelijk welke materialen nodig zijn om de mensen zo veilig mogelijk te laten werken zonder dat deze persoonlijke beveiligingsmiddelen daarbij hinder opleveren. Bij Safety One Solutions zijn alle materialen online te bestellen en is hulp te vinden bij het samenstellen van de juiste set middelen voor de situatie. Dit kan gaan om eenvoudige materialen voor persoonlijke beveiliging. Daarnaast kunnen ook meer generieke maatregelen worden getroffen in de vorm van hekken of looppaden.

https://www.valbeveiligingsshop.nl/