Compleet Zakelijk
Image default
Informatietechnologie

Data Privacy en de Impact van de AVG op Bedrijven en Individuen

Sinds de inwerkingtreding in mei 2018 heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een aanzienlijke impact gehad op de manier waarop bedrijven en individuen persoonlijke gegevens behandelen. Deze verordening, die van kracht is in de hele Europese Unie, heeft als doel de privacy van individuen te beschermen en hen meer controle te geven over hun persoonlijke informatie.

 

Een van de kernprincipes van de AVG is transparantie. Organisaties moeten duidelijk en begrijpelijk communiceren hoe ze persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en opslaan. Dit heeft geleid tot een grotere bewustwording bij gebruikers over hoe hun gegevens worden gebruikt en heeft bedrijven gedwongen om heldere privacyverklaringen te verstrekken.

 

Een ander belangrijk aspect van de AVG is de nadruk op toestemming. Bedrijven moeten toestemming verkrijgen voordat ze persoonlijke gegevens mogen verwerken. Dit heeft geleid tot een verschuiving in de manier waarop toestemming wordt verkregen, waarbij vooraf aangevinkte vakjes en complexe taal in gebruiksvoorwaarden worden vervangen door eenvoudige, duidelijke verklaringen.

 

De AVG Wetgeving heeft ook geleid tot veranderingen in de manier waarop gegevens worden opgeslagen en beveiligd. Bedrijven moeten passende maatregelen nemen om de veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen en inbreuken op de gegevensbeveiliging binnen 72 uur te melden. Dit heeft geleid tot een verbeterd bewustzijn van gegevensbeveiliging en tot investeringen in cybersecurity.

 

Bovendien heeft de recente introductie van de AI Act een aanvullende laag van gegevensbescherming toegevoegd. Terwijl de AVG gericht is op algemene gegevensverwerking, legt de AI Act specifieke regels op voor het gebruik van kunstmatige intelligentie. Dit omvat het recht op uitleg bij geautomatiseerde besluitvorming, het minimaliseren van gegevensverzameling en het waarborgen van eerlijke en ethische AI-toepassingen.

 

In een tijd waarin gegevens privacy in de schijnwerpers staat, spelen de AVG en de AI Act een cruciale rol in het beschermen van individuele privacyrechten. Ze zorgen ervoor dat zowel bedrijven als individuen verantwoordelijkheid nemen voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonlijke gegevens.