Compleet Zakelijk
Image default
Financiële diensten

Ernstig ongeluk gehad, zo ga je om met letselschade

Als je een ernstig ongeluk hebt gehad en verzekerd bent tegen letselschade, is het belangrijk om te weten wat je rechten zijn. Als je gewond raakt, heb je de mogelijkheid om een claim in te dienen bij je verzekeringsmaatschappij, waarbij je een financiële vergoeding kan krijgen voor je medische kosten en verlies aan inkomen. Neem contact op met je verzekeringsmaatschappij om te weten wat je verzekerd bent en wat je moet doen als je een letselschade claim indient. Lees verder om meer te leren over hoe je moet handelen als je letselschade oploopt en over de kosten die gepaard gaan met letselschade. 

Kosten die gepaard gaan met letselschade

Als je letselschade oploopt, krijg je te maken met verschillende kosten. De meest voorkomende zijn smartengeld, huishoudelijke hulp, verlies aan zelfwerkzaamheid, inkomensverlies en schade aan persoonlijke eigendommen. Deze kosten of verliezen aan inkomsten kunnen je leven compleet op zijn kop zetten, dus hoe kan je hier het best mee omgaan? 

 

Vaak kunnen de kosten van juridische hulp bij letselschade gedeclareerd bij de verzekeraar van de tegenpartij. Dit is een aparte kostenpost voor de verzekeraar die losstaat van de schadevergoeding. De verzekeraar beoordeelt de kosten door middel van de ‘dubbele redelijkheidstoets’, waarbij wordt beoordeeld of het redelijk is dat het slachtoffer juridische bijstand inroept en of de kosten redelijk zijn.

 

Om je te helpen met deze kosten kan je bijvoorbeeld ook een partij zoals Stipt Letselschade inschakelen. Een partij zoals deze kan je helpen om een zo eerlijk mogelijke behandeling te krijgen, wat natuurlijk enorm fijn is wanneer je al last hebt van letselschade. 

 

Hoe moet je handelen als je letselschade oploopt

Letselschade is een gevolg van een ongeval of aandoening die je kan hebben. Om je recht op vergoeding te verkrijgen en om erkend te worden als letselschade geval, is het belangrijk om de juiste stappen te volgen.

 

Stap 1: Neem zo snel mogelijk contact op met een partij die je kan helpen

Een letselschadeadvocaat is een juridisch expert die je kan helpen je rechten te verdedigen en eisen in te dienen bij de verzekeraars of andere partijen die aansprakelijk worden gehouden. 

 

Stap 2: Verzamel bewijs

Het verzamelen van bewijs is een cruciaal onderdeel bij het aanspreken van partijen voor letselschade. Je moet zoveel mogelijk bewijs verzamelen om het veroorzakende ongeval te bewijzen. Dit bewijs kan bestaan uit foto’s, getuigenverklaringen, medische documentatie en verklaringen van onafhankelijke experts.

 

Stap 3: Verzamel medische documentatie

Medische documentatie is een belangrijk element bij letselschade. Je arts moet een gedetailleerde medische rapportage maken die alle aspecten van het letsel weergeeft.